Gründerszene: „Auxmoney steht an der Schwelle zum Massenmarkt“

Quelle: gruenderszene.de, 19. Januar 2018, Autor: Heinz-Roger Dohms (finanz-szene.de).
[Zum Beitrag]